اعتصاب کارگران کارخانه کیان تایر

 

روز سه شنبه 16 فروردین ماه بیش از یکهزار نفر از کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز (کیان تایر) با تجمع در مقابل این کارخانه به ادامه تعطیلی آن و عدم امنیت شغلی اعتراض کردند.کارگران معترض در خصوص این حرکت اعتراضی گفته اند در ادامه تجمعاتی که به خاطر پیگیری 5 ماه دستمزدهای معوقه و همچنین نداشتن مواد اولیه داشتیم، این کارخانه از تاریخ 23 اسفند ماه 89 تا تاریخ 16 فروردین ماه تعطیل اعلام شد. اما روز سه شنبه که به کار بازگشتیم، بار دیگر کارخانه تعطیل بود و مواد اولیه و الزامات کار فراهم نبود و مجددا تا تاریخ 3 اردیبهشت ماه تعطیل اعلام گردید

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید